Rehearsal in Hoboken

Black and White, Nikon D810

Balloon Man of Athens

Black and White, FujiFilm XE3, Street Photography